Monitoring Ujian Madrasah oleh Pengawas Madrasah yang mana monitoring ini diadakan  untuk Silaturahmi pengawas baru