Taufiqurrahman El Masykur, S.Pd
NIK:
NIP:
NUPTK: 20109523197001
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Jakarta, 13 Desember 1997
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Ilmu Pengetahuan Sosial
Status: Tenaga Honor
Jenis GTK: Administrasi
Alamat : Jl. Rawa Kuning RT. 011/002 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur

081310619475
elmasykur13@gmail.com
Taufiqurraman El Masykur